Skip to:

The Autobiography of the Past


Translator: 
Melih Levi
Published on 
September 01, 2020

 “The Autobiography of the Past”

by Enver Ali Akova (translated by Melih Levi)

 

It all happened so fast

There was no more doubt about what we had

Nor something to doubt.

A plain state of silence and darkness. In fact,

our struggle to color this, to think about this state,

is how we wasted away. Icarus, smashed right

in the middle of an otherwise-serene order.

 

Why is it that we spoil like a fruit?

The melting of the rocks which split the stream into two, or more

with artificial ticktocks, should one call this natural

(what is natural and does not spoil?)?

Remembering and shadow feel senselessly identical

When one sees the mother the first word; mother . . .

 

Even remembering was senseless, we were in a limbo.

Rocking on a squeaky bus, elderly people going onstage

in elderly roles, yes they are scared, but will they stay

in character after they die?

 

 

“Geçmişin özgeçmişi”

by Enver Ali Akova

 

Her şey çok hızlı gelişti

Ne bir şüphemiz kaldı elimizdekinden

Ne de şüphe duyulacak bir şey.

Yalın bir sessizlik ve karanlık hali. Öyle ki

bunu renklendirmeye çabalayarak tükendik zaten

ve düşünerek bu hali. Tıkırında bir düzenin

o sessiz görüntüsünün orta yerine çakılmış ikarus.

 

Niçin bir meyve gibi çürümemiz?

Akıntıyı ikiye veya daha kaça yaran taşların erimesi

yapay saat sesleriyle, doğal mı demeli

(çürümeyen neye doğal demeli?)

Anlamsızca, gölge ve hatırlamak özdeş geliyor

Anneyi görünce ilk kelime; anne . . .

 

Hatırlamak bile anlamsızdı, sürüncemedeydik.

Gıcırtılı bir minibüste sallanarak gittikleri sette

Yaşlı insanlar rolünde yaşlı oyuncular, korktukları halde,

Rollerinde kalırlar mı öldüklerinde?[i]

 

[i] Enver Ali Akova, Olmasını istediğimiz bir park [A park wished for] (Istanbul: Varlık Şiir, 2018), 31.